Virágvasárnapi üzenet

Giovanni Croce a velencei Szent Márk templom karnagyaként számos egyházi ünnep dirigense lehetett. Exaudi Deus kezdetű motettája könyörgő imádságként jelenik meg a Honvéd Férfikar műsorán: -„ Hallgasd meg Uram könyörgésemet és keserű esdeklésemet, figyelj reám, hallgass meg engem!” A tétel nagyszerűen illeszkedik a húsvétot megelőző nagyhét gondolatvilágához; mondanivalója jelenkorunk mindennapjaiban is aktuális. Az ünnepre rávezető utolsó hét nyitánya virágvasárnap, amelyben épp úgy van jelen az ünnepélyes jeruzsálemi bevonulás dísze, mint a keserű kereszthalál íze. A Transzcendens keresése mellett ma különösen is fontos egymásra odafigyelnünk. Az ünnepi készülethez jó szívvel ajánljuk a Honvéd Férfikar kamaraegyüttesének énekét.
Vezényel: Lógó Tibor