Johann Sebastian Bach: Magnificat
Johann Sebastian Bach-Nagy László Adrián: Magnificat másképpen

A Honvéd Férfikar 2018-19. évi hangversenysorozatának 3. bérleti hangversenye
2018. december 21. 19 óra Magyar Tudományos Akadémia
1051 Budapest, Széchenyi István tér 9.

Közreműködik:

Sipos Marianna, Denk Viktória – szoprán, Takács Zsuzsanna – alt, Adamik András – tenor, Manuel B. Camino – basszus
Erkel Ferenc kamarazenekar (hangversenymester: Lesták Bedő Eszter)

Valamint:

Zsemlye Sándor-szakszofon, Tulkán Péter, Ducsai Szabolcs-trombita, Nagy Sebestyén-marimba, Berkesi Alex-basszusgitár, Csízi László-dob, Nagy László Adrián-zongora és a Budapesti Stúdiókórus női kara,
vezényel: Strausz Kálmán és Riederauer Richárd

Advent és Karácsony ünnepi időszakának egyik legnépszerűbb zeneműve J. S. Bach Magnificatja. Mint ima, a Magnifcat már az őskeresztényeknél az Egyház hálaadó éneke volt, s azóta is imádkozzák az esti zsolozsmában, vesperásban. Mária a katolikusok számára az Egyház mintája, jelképe, igazi előénekese ebben a hálaadásban.

Strausz Kálmán, a Bach-mű karmestere így vall személyes kapcsolódásáról a műhöz:

-A Magnificat Bach első Lipcsében írott műve. Első változatában Esz-dúr volt a hangneme, aztán Bach átírta a még fényesebb, azaz talán a legfényesebb hangzást adó D-dúrba. Számomra különleges mű. Volt alkalmam elvezényelni az összes nagy oratóriumát, és több zeneszerző Magnificatját is, de mind közül kiemelkedik Bach műve. Különleges a bensőségessége, az intimitása, a lélek határtalan örömének kifejezése, amellyel az Urat magasztalja. A zenész feladata az, hogy ezt a közvetlen bensőségességet, és mégis határtalan örömet kifejezésre juttassa.

Milyen zenei eszközökkel lehet átadni a közönségnek a hálaadó örömöt?

– Ez komoly szakmai kihívást jelent. Meg kell találni a helyes arányokat, az „arsis – thesis”, a feszültség és oldás hullámzását. Egyszerre van szükség hajlékonyságra és ritmikai fegyelemre. Ugyanakkor az előadók számára nagy szabadságot ad a barokk zene, mert a szólamok teljesen egyenrangúak, és a karmester nem tarthat minden egyes hangot a külön felügyelete alatt, így aztán az adott keretek között nagy szabadsággal lehet muzsikálni, betartva a kötelező artikulációt, aminek megvalósítása nagyban múlik a karmester tudásán is. Ő felel az összhangért, a zenei karakterekért. A legfőbb, de annál nehezebb feladata az, hogy „találjon egy jó tempót, és tartson ki mellette”  – ahogy Klemperer fogalmazott.
– A barokk egy háromszázéves zenei formanyelv. Ma is ugyanúgy értjük, mint a maga idejében, amikor modern és közvetlen hangon szólalt meg?
– Voltak időszakok, például a 18. században, amikor szinte teljesen elfelejtették. Később ismét felfedezték: Bach Máté-passióját Mendelssohn hozta vissza a koncerttermekbe. A barokkot a későbbi korok a maguk ízlése szerint adták elő. A romantika korában romantikusan, nagy zenei apparátussal játszották. Van egy kottám 1905-ből, amely még a romantikus hangzást képviseli: 6 fagott, 4 kontrafagott, 2 csembalo és orgona játszik benne! Ma ez a hangzás már elképzelhetetlen, bár a másik véglet is túlzás, ha megpróbálják 12 énekessel előadni a H-moll misét. A ma elfogadott és általános hangzás szerintem közelít az eredetihez, és megfelel a mai gondolkodásnak, ezért korunk közönsége is érti és szívesen hallgatja.

A Magnificat a modern zeneszerzőket is megihleti.
A koncerten Nagy László Adrián zeneszerző Magnificat-feldolgozását is hallhatja a közönség, Riederauer Richard vezényletével.

Mióta komponál?

Lassan húsz éve. Az első művem, a Missa Clara 2002-ben hangzott el, melyet az Országúti Ferences templom orgonájának újjáépítése, illetve újraszentelése alkalmával komponáltam szoprán szólóra, vegyeskarra és orgonára. 2003-ban magyar karácsonyi dalokból írtam egy művet uniós csatlakozásunk alkalmából, amelyet Madridban mutattunk be. A Kapisztrán Kórusnak pedig a Kapisztrán évforduló alkalmával, 2016-ban írtam az Országúti misét, egy missa brevist, azaz rövid misét (credo tétel nélkül).

  • Miért határozta el a Magnificat feldolgozását?
  • Ezt nehéz racionálisan megmondani, mivel az elhatározást megelőzi egy indíttatás. Motivál az ünnep, a Karácsonyvárás, és megihlet a mű.
  • Nem túlságosan régi zene a barokk egy mai zeneszerző számára?
  • Szakmai szempontból a barokk közel áll a mai, modern zenei gondolkodáshoz. A szerkesztésmódja, a harmóniavilága és a ritmikája is rokon a mai komponisták gondolkodásával.
  • A megszületett mű mégsem barokk.
  • Igen, hiszen ma más a zenei nyelv. De a gondolat, az örvendezés és hála mai nyelven is kifejezhető. És ki is kell fejezni, mert így lehet kapcsolatot teremteni egyrészt a múlttal, másrészt a mai emberek között.


Milyen Nagy László Adrián zenei formanyelve az előadók szempontjából? – Riederauer Richárd
, a művet bemutató karmester válaszol:

A darabot jellemző modern zenei stíluselemek, a bluesos, funkys, gospeles és rockos stílusjegyek az előadók számára elsősorban ritmikai kérdéseket vetnek fel, fejben és technikailag is. A modern zenében kiemelten fontos a feszes ritmustartás. Sok izgalmas részt tudnék említeni, de számomra talán a legizgalmasabb az Omnes generationes tétel, vagy az a szép tombitaállás, amelyik a Brandenburgi versenyeket idézi fel, és nagyon szépek a dallamvariációk. A hatásos, izgalmas, különféle stíluselemek mégis egységes egésszé formálódnak a mű során.

 

 

Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben.
Tekintetre méltatta alázatos szolgálóleányát: Íme ezentúl boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot művelt velem ő, aki Hatalmas: ő, akit Szentnek hívunk.

Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
Csodát művelt erős karjával: a kevélykedőket széjjelszórta,
hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt;az éhezőket minden jóval betölti a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.

Gondjába vette gyermekét, Izraelt: megemlékezett irgalmáról,
melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek
Miképpen kezdetben, most és mindenkor és mindörökkön örökké. Ámen.

Magnificat anima mea Dominum
Et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillæ suæ: ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius.

Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum.

Fecit potentiam in bracchio suo, dispersit superbos mente cordis sui.

Deposuit potentes de sede et exaltavit humiles.

Esurientes implevit bonis et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum recordatus misericordiæ suæ,
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in sæcula.

Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto,
Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in Saecula saeculorum. Amen

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com